REKLAMA

Mniej zawieranych małżeństw na Podkarpaciu

W  2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem w województwie podkarpackim zmalała liczba zawartych małżeństw. Spadek liczby zawieranych małżeństw utrzymuje się na Podkarpaciu już od wielu lat. W ub. roku najczęściej zawierano małżeństwa w sierpniu. Przeważali nowożeńcy w wieku 25–29 lat.

W 2023 r. na Podkarpaciu zawarto 7,6 tys. małżeństw, w tym 5,0 tys. wyznaniowych. W przeliczeniu na 1 tys. ludności przypadały ogółem 3,7 małżeństwa (11. miejsce wśród województw). Najwyższy wskaźnik wystąpił w województwie małopolskim – 4,3 małżeństwa na 1 tys. ludności, a najniższy w województwie świętokrzyskim – 3,3 małżeństwa.

Wśród wstępujących w związek małżeński przeważały osoby w wieku 25–29 lat, odpowiednio 42,1% mężczyzn i 41,9% kobiet. Małżonków będących rówieśnikami było 1,0 tys. Wśród kobiet wstępujących w związek małżeński najwięcej posiadało wyższe wykształcenie – 51,8%. Natomiast wśród mężczyzn najwięcej legitymowało się wykształceniem średnim – 45,3%. Wśród nowożeńców najwięcej było kawalerów i panien – po 6,7 tys. Ponadto na ślubnym kobiercu stawało jeszcze 738 rozwiedzionych mężczyzn i 101 wdowców oraz 785 rozwiedzionych kobiet i 114 wdów.

W 2023 r. w województwie podkarpackim zawarto o 664 małżeństwa mniej w porównaniu z 2022 r. Zmalał również o 2,3 p.proc. udział małżeństw wyznaniowych. Spadek liczby zawieranych małżeństw następuje na Podkarpaciu (podobnie jak i w Polsce) od wielu lat. Dla przykładu w 2013 r. zawarto ogółem 10,7 tys. małżeństw.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

26-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)