REKLAMA

PODKARPACIE. Nowy program robotyczny dla szkół podstawowych (VIDEO)

PODKARPACIE. Nowy program robotyczny dla szkół podstawowych (VIDEO)

RZESZÓW. To jest nasza wielka inwestycja w przyszłość – tak o nowym projekcie robotycznym mówił podczas wtorkowej konferencji marszałek Władysław Ortyl. Chodzi o projekt pod nazwą „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”. Będzie on realizowany dzięki unijnemu wsparciu i ma zrewolucjonizować cyfrowo podkarpackie szkoły podstawowe. Nabór wniosków rozpocznie się już 8 maja!

W związku z tym marszałek województwa Władysław Ortyl i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podpisali list intencyjny. Dokument dotyczy współpracy na rzecz wsparcia rozwoju uczniowskich kompetencji kluczowych z matematyki, informatyki, nabywania umiejętności naukowo-technicznych oraz odkrywania nowych obszarów zainteresowania uczniów szkół podstawowych. W podpisaniu uczestniczyły również: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Krystyna Wróblewska – dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich.

W ramach tej współpracy realizowany będzie, ujęty w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), projekt o znaczeniu strategicznym, którego celem jest rozwój robotyki edukacyjnej i nauki programowaniaw szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Takiego projektu nie ma żadne województwo. A już w takiej wielkości to absolutnie. Jest to wielki, ważny program, który składa się nie tylko ze szkoleń nauczycieli, opracowania obudowy metodycznej, ale i także z praktycznej części: zakupu sprzętu, wyposażenia – powiedział marszałek Ortyl.

Z ramienia samorządu województwa projekt będzie realizował Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich przy wsparciu Podkarpackiego Kuratora Oświaty. O wieloletnich doświadczeniach kuratorium związanych z upowszechnianiem w podkarpackich szkołach robotyki, w tym organizowanych konkursach dla uczniów, mówiła wojewoda Ewa Leniart:

Nasze doświadczenie w zakresie programowania i edukacji z tym związanej jest bardzo duże. Dziękujemy, że marszałek dostrzegł wielką przyszłość dla młodych ludzi, którzy nabędą w szkołach podstawowych pewne umiejętności niezbędne w XXI wieku, właśnie związane z nauczaniem matematyki, informatyki oraz programowania i robotyki – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Wartość projektu to ok. 140 mln złotych. W większości będą to Fundusze Europejskie, ale także pieniądze z budżetu państwa i województwa. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2023 – 2029. Nabór szkół do projektu rozpocznie się już 8 maja, a potrwa do 29 maja.

Spodziewamy się, że ponad 600 szkół podstawowych zaangażuje się w ten projekt – zakłada marszałek Ortyl.

W ramach projektu zaplanowano m.in. opracowanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli, zakup do pracowni szkolnych oraz centrów szkoleniowych zestawów robotów edukacyjnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym oraz oprogramowaniem, realizację szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania informatyki z elementami robotyki i programowania, organizację zajęć pozalekcyjnych, jak również warsztatów, obozów czy pikników naukowych.

źródło: Biuro Prasowe UMWP

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

25-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)